Privacy Policy

Privacybeleid

De volgende persoonsgegevens worden door Orthomoleculair Therapeut Friesland Greetje Douma geregistreerd:
• Naam
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• Telefoonnummer(s)
• E-mailadres
Verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt ten behoeve van de
cliëntenadministratie en facturatie. De gegevens zijn bedoeld voor intern gebruik
en persoonlijke correspondentie (al dan niet per mail). Kopie facturen worden
gearchiveerd.
Greetje Douma verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail
contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en om u informatieve
e-mails toe te sturen wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven.
Daarnaast gebruikt Greetje Douma uw persoonsgegevens in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, dit zal doorgaans bestaan uit
het houden van consulten.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is voor het
realiseren van de doelen waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw
gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard na afloop van het laatste
contact.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@greetjedouma.nl.
Greetje Douma zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek
reageren.
Greetje Douma zal de persoonsgegevens die tot haar beschikking zijn gesteld
nooit delen met derden, of gebruiken voor spamdoeleinden. Uiteraard worden uw
persoonsgegevens tegen misbruik en fraude beveiligd.

Realisatie: Noorderinzicht.nl